onsdag 13 december 2017

Vi möts och bygger Vimmerby

Vi hade en mycket bra lunch med Robin Agnig igår där kommunalråden, jag och Ägaren till Eken diskuterade möjligheter. Det är alltid en fördel att mötas för att kunna komma framåt och det ska bli spännande att följa vad Eken kommer att bli. Planer finns men det är ännu oklarheter vilken inriktning som ägarna kommer att satsa på.

Vimarhem tog ett inriktningsbeslut om att bygga 39 lägenheter på Pistolsmeden under 2019. En riktigt fin julklapp och ett bra besked till Vimmerbyborna och till de som söker lägenhet i Vimmerby. Vi har en ökande jobbinpendling till Vimmerby och vi skulle tjäna skattekraft på om fler vill flytta hit. Cirka 50000 per ny invånare blir intäkterna för kommunen i genomsnitt. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bo, leva och verka i vår fina kommun. Välkomna hit!

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/ Jag förutsätter att de statliga medel som går att söka från Boverket kommer att sökas nu när vi har en bostadsförsörjningsplan vilket krävs och som vi i C motionerat om.

Vi tog flera bra och viktiga beslut igår som också kändes som fina julklappar eftersom det är frågor som vi i Centerpartiet arbetat för under en längre tid. Plötsligt i slutet av mötet gav det ena kommunalrådet två uppdrag som tidigare inte varit intressanta när vi och KD föreslagit dem i kommunfullmäktige men som nu plötsligt ska prioriteras. Tacksam för det och återkommer när uppdragen justerats av KSO som valdes till justeringsperson för sammanträdet.

Som sagt, vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar