torsdag 21 december 2017

Lyft luren och ring

Jag ser ett behov av att den som har synpunkter på oss politiker bör ta en direktkontakt via telefon för att reda ut oklarheter.

Ett exempel är processen med den nya fiberorgansiationen som kommunen har arbetet med i flera månader och som är en svår balansgång mellan olika aktörer.

Här finns vårt kommunalförbund ITSAM , Vemab, landsbygdsrådet, byanäten, Vimmerby fibernät AB och Vimmerby koncern AB som ska relatera till kommunen. Många avtal ska skrivas fram kring roller och ansvar.

Efter centerpartiets gruppmöte den 11 december informerade jag om att centerpartiet behövde en noggrann genomgång av föreslagen fiberorganisation före beslutet av ärende 13, inte minst vad gäller marknadsvärdering, nedskrivning samt 80-20-regeln och krav på upphandling. Ekonomiska konsekvenser för kommunen är också viktiga att beakta före beslut.

Ingen respons på det behovet från oppositionen, tyvärr och nu blev det en återremiss på ärendet, så att exempelvis marknadsvärdering och nedskrivning samt avtal mellan alla aktörerna hinner samordnas innan den nya organisationen träder ikraft. Ärendet kommer att hanteras i januari så detta innebär en månads försening, tyvärr.

Jag anser att det krävs bättre kommunikation mellan opposition och tjänstemannaledning i kommunen för att beslutsprocesserna i kommunfullmäktige ska bli bättre. För mig är det tydliga brister där. Jag har därför föreslagit ett möte för att diskutera detta och jag kommer också att bjuda in oppositionens gruppledare för att diskutera förbättringsförslag kring denna viktiga demokratifråga. Även budgetberedningen behöver diskuteras utifrån perspektivet att alla görs delaktiga kring underlag. På senaste KS föredrogs en genomarbetad uppdatering av SKLs genomlysning 2014 som de flesta gruppledare inte deltog i på grund av oklarheter kring inbjudan/ kallelse. Många gånger handlar det om att säkra kommunikationen bättre för att nå mer transparens.

Men först ska vi alla fira jul och nyår och återhämta oss efter en intensiv och härlig höst med många innehållsrika beslutsprocesser. Inte minst arbetet med den sociala lokala utvecklingsstrategi har gett många konstruktiva förslag för att bygga Vimmerby bättre. Tänk att vi nu har en strategi antagen av KF (gjordes i oktober) Vill du läsa den så finns den här: http://www.vimmerby.se/Global/Näringsliv%20och%20Arbete/SLUS%20antagen%20KF%20171023.pdf

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

I januari ska vi i KS hantera visionsgruppens förslag till ny vision. Det ska bli spännande.

Några politiska segrar 2017 får avluta detta blogginlägg:

Enig rambudget antogs i juni 2017.

Social lokal utvecklingsstrategi antogs enigt i oktober 2017

Enig budget antogs med några få undantag i november 2017 där förskolan tilldelades 3,5 extra miljoner.

Den 5 december anpassar M och S de två besluten om att bygga GC-väg i Gullringen som KD och C yrkade bifall på den 27 november

Även byte av golv och vikvägg gavs uppdrag om den 5 december vilket vi i C kämpat för länge.

S meddelade att landsbygdsskolorna får vara kvar 2019-2022. Ett riktigt viktigt besked som vi i oppositionen tacksamt tar emot. Oklart hur M ställer sig i den frågan. Det har inte ännu meddelats.

FB-bostad ska bygga 16 lägenheter med spadtag i februari 2018 vilket beslutats i enighet.

Pistolsmeden ska bygga 39 lägenheter 2019 tack vare att Centerpartiets ledamöter i Vimarhem drivit den förändringen av detaljplanen som krävdes för det bygget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar