fredag 29 december 2017

Ungdomspolitik

Vi behöver förbättra ungdomspolitiken och öka ungdomarnas delaktighet, inflytande och trygghet. Miljöfrågor och företagsamhet är två frågor som engagerar unga och där behöver vi definitivt bli bättre.

Vi har tyvärr inget ungdomsråd i Vimmerby längre.

Det finns barnpiloter som arbetar med barnkonventionen på ett mycket bra sätt.

Globträdsmodellen är också bra och har utvecklats. Elevråden träffar politiker och tjänstemän med jämna mellanrum och nu har det skapats två grupper med ungdomar och politiker från KS som ska arbeta med de frågor som lyftes den 7 november på FABRIKEN då elevråden och politikerna träffades senast. Jag och Ola Gustafsson utsågs från oppositionen den 5 december. Sammankallande är eleverna så jag väntar med spänning på första mötet.

Carina Johansson tog med sig hela ungdomsrådet till kommunfullmäktige för några år sedan och lät dem skriva motioner om vad de ansåg som förbättringsmöjligheter i kommunen. Det blev hela åtta nya motioner den kvällen om jag minns rätt.

Det skulle jag vilja göra igen. Bjuda in ungdomar till en motionsskrivarkväll alltså. Det får vi göra i januari helt enkelt. Vi måste få med fler unga i politiken och Centerpartiet har nu flera intresserade så på vår lista som antas den 17 januari i Gullringen så hoppas jag att vi kan presentera alla nya på ett bra sätt. Vi kommer också att bjuda in till utbildningar och diskussionskvällar om hur vi kan göra Vimmerby ännu bättre. Tillsammans bygger vi den bästa landsbygdskommunen.

Den 18 april 2011 var Annie Lööf (då Johansson ) på Fabriken och hade med sig ett ungdomsmanifest för Vimmerby. Det ledde sedan till en motion om ungdomspolitik som bifölls av KF. Folkhälsoplanen för 2015-2018 innehåller en sida om ungdomspolitik tack vare min motion. Nu ska den uppdateras så nu behöver vi på nytt engagera ungdomar i det arbetet på riktigt. Sidan 6 i planen.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Folkhälsoplan%202015-2018%20Vimmerby%20kommun.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar