lördag 23 december 2017

Vinterskolskjuts beviljas till familjen Gunnarsson

Igår kväll fick jag veta att gatuchefen tagit ett delegationsbeslut om att erbjuda vinterskolskjuts till den elev som annars måste vandra längs en hårt trafikerad trång väg till skolbussen. Förvaltningsrätten hade gett familjen rätt när de överklagade skolskjutsbeslutet och nu följer kommunen förvaltningsrättens utslag.

Det gläder mig eftersom Vimmerby verkligen behöver värna barnen och att alla barn oavsett var föräldrarna bor har rätt till en säker skolväg.

Jag förväntar mig att kommunstyrelsen som samlas den 9 januari får delegationsbeslutet som ett meddelande i enlighet med rutinerna för det.

Andra nämnder har en hel pärm med delegationsbeslut att ta del av vid varje sammanträde. Det bör även KS ha enligt mig.  Det är nämligen vi i KS som har ansvaret för besluten som vi delegerat och då ska vi rimligen informeras om tagna beslut. Det är en tydlig beskrivning om det i kommunallagen.

Men här har det brustit under denna mandatperiod och ansvarig för det är KSO tillsammans med de som är delegater. Jag har efterfrågat delegationsbeslut men tyvärr har jag ännu inte fått det förklarat för mig hur rutinerna för detta fungerar i vardagen. Regelverket ser ut så här och antogs i somras:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Delegationsordning%20KS%20fr%20om%202017-06-01.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar