tisdag 19 december 2017

Slutrapport Vimmerby fiber

Tyvärr så finns det cirka 20 miljoner i budgetavvikelse mellan det som utförts och utfall i Vimmerby fiber. Vi i C har läst och noggrant försökt att förstå rapporten som presenterades i KS i maj men inte godkändes igår av KF. DEt var nämligen inte ett beslutsärende utan KF skulle informeras. Det innebär att detta ärende måste tillbaka en gång till för godkännande. Alla större projekt som KF beslutar om ska nämligen redovisas och godkännas av KF.

Vi summerar vad som utförts enligt budget och finner att det borde ha kostat 39 miljoner. Det finns ingen förklaring till att kostnaden och utfallet blev hela 58 miljoner. Bilaga 7 beskriver ett antal projektavvikelser som KS borde ha beslutat om eftersom styrgruppen endast hade mandat att besluta inom handlingsplanen. Tyvärr har det inte gjorts varför vi i C inte ville ge förra KSO ansvarsfrihet 2016.

Nu bör kommunledningen vara mån om att få ordning på Vimmerby fiber och en sådan vilja finns. Problemet är att det riskerar att bli fort och fel igen.

Återremissen igår kan rädda en del men inte allt.

Nu måste vi också se till att Sevede fiber får ta över projektansökan så att de cirka 200 hushållen i norra delen av kommunen kan få tillgång till snabb kommunikation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar