onsdag 27 december 2017

Fossilfri framtid

Läser en bra debattartikel i DN idag. Ett antal tunga personer beskriver de fem punkter som behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem.

https://www.dn.se/debatt/osakerhet-om-basta-drivmedel-bromsar-klimatomstallningen/

Biodiesel eller bränsleceller till regionaltåg som ännu inte är elektifierade föreslås under punkt 4. Då tänker jag osökt på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Jag föreslog obligatorisk inblandning av biobränslen i regionaltågen på centerstämman i Malmö i samband med förslaget om obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränslet.

När jag lyfte biodiesel som en möjlighet för Stångådalsbanan på väg hem efter seminarium i Linköping som infrastrukturkansliet ordnade den 1 november i samtal med KLTs vd, så förklarade han att det var ekonomiskt omöjligt på grund av skattelagstiftningen. Drivmedel till spårbunden trafik är skattebefriad varför det skulle kosta 10 miljoner att köra på biodiesel jämfört med fossil diesel på de regionala tågbanorna i länet. Att köra bussar på biodrivmedel är däremot en fullt möjlig ekonomisk lösning eftersom vägtransporter betalar skatt på drivmedel.

Detta borde verkligen ändras och enligt Richard Nordin så finns ett förslag om att förändra detta. Även sjöfarten är skattebefriad och drivs inte klimatsmart i dagsläget. I Östersjön pågår omställning till LNG (flytande naturgas) som sedan kan bli LBG (flytande biogas). Men den internationella sjöfarten drivs ofta på olja som inte alls borde eldas om klimatpåverkan skulle prioriteras.

Elbilar ses som ett bra alternativ och då krävs laddstolpar. Vad är skälet till att VEMAB inte ännu byggt ut laddinfrastrukturen i vår kommun? Naturvårdsverkets klimatpengar finns tillgängliga för det. Är det fiberutbyggnaden åt Vimarhem som tarvar all energi? Jag anser att laddstoplarna bör vara på plats inför turistsäsongen 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar