lördag 2 december 2017

Om LSS, de svagaste får ta mest stryk

http://www.barometern.se/debatt/de-svagaste-far-ta-mest-stryk/

I dagens Barometern finns vår insändare om LSS och vad som nu drabbat och drabbar de som har stora behov av assistans.

Centerpartiet beslutade på riksstämman i Malmö att arbeta för att LSS ska bli bättre genom att de som har behov ska kunna bestämma mer själva över val av assistansgivare och utformning av assistansen.

Detta är en mycket viktig fråga eftersom den ger möjligheter till ett enklare liv för de som har behov av stöd. Att få hjälp att andas borde väl rimligen vara ett behov som ger rätt till assistans.

Anders W Jonsson och Solweig Zander är två av Centerpartiets riksdagsmän som nyligen besökt Kalmar Län och som tydligt uppmärksammat de försämringar av LSS som regeringen nu gör.

Regeringsföreträdare hävdar att det är alliansregeringen som gett uppdraget att se över LSS-lagstiftningen och det stämmer. Alliansregeringen gav ett uppdrag för att se över så att LSS fungerar som den ska. Sittande regering har sedan gett direktiv att staten ska minska sin kostnad för LSS och det är det direktivet som orsakat de försämringar som nu sker.

Detta måste åtgärdas enligt oss i Centerpartiet. Solveig Zander talade om detta i Radio Kalmar i början av oktober 2017 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6799384Nedan finns en insändare som beskriver mer hur vi i C ser på LSS:

Regeringen ser lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad i stället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet, skriver riksdagsledamöterna Per Lodenius och Solveig Zander i en debattartikel tillsammans med Inger Fredriksson.
Regeringen ser på lagen om stöd och service (LSS) som en kostnad istället för en rättighetslag som ser till varje enskild persons behov. Det oroar oss i Centerpartiet. Det är hög tid att sätta stopp för nedrustningen av assistanstimmar.
Alla människor har rätt att växa, försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det är självklart för Centerpartiet.
Därför får inte funktionsnedsättning vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Den som behöver assistans ska själv få bestämma både av vem och hur assistansen ska utföras. Den personliga assistenten bidrar till att den funktionsnedsatta kan arbeta och vara aktiv i samhället och det ger i sin tur fler människor i jobb samtidigt som människor mår bättre.
Centerpartiet värnar och vill utveckla LSS – det är en frihetsreform. Den statliga utredning som regeringen tillsatt för att se över assistansen ska utgå från ett flertal faktorer. Tonvikten ligger på besparingar och ekonomiskt hållbar utveckling. Centerpartiet anser att fokus ska ligga på hur vi kan förtydliga lagtexten och fortsatt garantera att de personer som har rätt till assistans får de timmar de behöver.
Det finns även fler problem inom assistansersättningen, exempelvis att beslut om assistansersättning omprövas efter två år. För många är det dock osannolikt att tillståndet skulle förändras och borde därför inte utsättas för prövningen. Detta behöver ses över. Vidare har assistansberättigade rätt till en personlig tjänsteman på Försäkringskassan, men det har inte visat sig fungera.
Centerpartiet vill dessutom sänka trösklarna till arbetsmarknaden – för alla. För människor med funktionsnedsättning har vi därför följande förslag:
  • Möjlighet att arbeta utan att förlora sin sjuk- eller aktivitetsersättning.
  • Anpassa studiemedlen för lägre studietakt på grund av funktionsnedsättning.
  • Möjliggör eftergymnasial utbildning efter gymnasie-särskolan.
  • Arbetsgivare ska inte medfinansiera sjukkostnader, ska istället ligga hos staten.
  • Underlätta för fler att starta eget företag.
  • Underlätta för fler sociala företag och medverka till sociala kontrakt.
  • Inför arbetslivsinriktad rehabilitering (IPS).
I väntan på regeringens utredning den 1 oktober 2018 kommer de berörda att vara oroliga för indragna timmar, avslagna ansökningar och inte våga ansöka även då behoven finns. Det är inte värdigt för en redan utsatt grupp. Centerpartiet vill i stället medverka till ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.
Per Lodenius (C), riksdagsledamot med ansvar förfrågor kring funktionshinder
Solveig Zander (C) riksdagsledamot och talespersonsocialförsäkringsfrågor
Inger Fredriksson (C) gruppledare i Katrineholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar