fredag 1 december 2017

Dubbel markanvisning, markanvisningstävling och förstudier

https://www.vf.se/nyheter/karlstad/karlstad-testar-dubbel-markanvisning/

Dubbel markanvisning innebär att den som får rätten att bygga på en central tomt också ska bygga något i en kransort alternativt på ytterligare en plats i tätorten. Målet är ju att vi ska få till många bostäder i kommunen så jag vill öppna denna möjlighet till en diskussion. 

Vi har flera centrala tomter som skulle kunna bebyggas genom att kommunen utlyser markanvisningstävlingar. Entreprenörerna får uppdraget att beskriva vad de avser att bygga på anvisad tomt och ange ett anbud på tomten. Kommunen får sedan välja bland inkomna anbud utifrån vad som är bäst lämpligt för området och prisbild. 

Jag gillar konkurrensutsättning för att marknaden ska leverera och de metoder som skapar förutsättningar för att diskutera flera alternativ för exploateringar anser jag att vi som kommun ska arbeta med.

Själv har jag begärt in flera offerter när jag exempelvis ska köpa exempelvis nya vitvaror till köket. Det blev ett mycket gott resultat där jag valde en lokal leverantör som kunde ge bra service och samtidigt ett konkurrensmässigt pris. 

Kommunen måste bli bättre på affärsmässighet och det finns goda exempel på hur andra kommuner jobbar för att optimera och effektivisera kommunens användning av resurser vid ”samhällsbygget” och samtidigt skapa så mycket medborgarnytta som möjligt. 

Förstudier är ett annat sätt som kommunen behöver göra i större omfattning. Vimmerby fiber och Krönsmon är exempel på större projekt som borde ha föregåtts av detaljerade förstudier, enligt mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar