måndag 4 december 2017

Vision Vimmerby

Måndagsreflektion

”Politik är inte att vilja eller våga, utan att väga av och balansera olika intressen” sade någon på en kurs som jag deltog i för cirka ett år sedan.

Det ligger en hel del i de orden.

Samtidigt är det viktigt för politiker att beskriva sin vision och vad den långsiktigt innehåller och innebär för väljarna.

Vi i Centerpartiet arbetar nu fram vårt valmanifest som beskriver vilket Vimmerby vi vill bygga långsiktigt. Vi anser att Vimmerby behöver ett nytt ledarskap för att nå visionen att bli den bästa landsbygdskommunen.

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning bjuder in till en diskussion den 14 december om hur vi ska bygga Vimmerby.

Näringslivsenheten och Allas Vimmerby som arbetar med implementering av den sociala lokala utvecklingsstrategi (SLUS-en) som kommunfullmäktige antog i oktober, planerar för flera stora strategiska möten. Företagarna och föreningarna i kommunen måste bli mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete. Det är styrgruppen (Advisory board) eniga om och några i gruppen har formulerat en debattartikel som publiceras i dagarna om hur arbetet med ALLAS VIMMERBY ska fortsätta.

Det finns mycket vilja och utvecklingskraft i Vimmerby. Konststycket för oss politiker är att väga av och balansera olika intressen tillsammans med kommunens personal. I eftermiddag har vi plandialog och det är en avstämning som leds av Miljö-och byggnämndens presidie och där aktuella detaljplaner diskuteras tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och kommunstyrelsens presidie och numera även oppositionsrådet (undertecknad). Det brukar vara transparenta och bra diskussioner som vägleder personalen i det fortsatta arbetet.

Imorgon har vi kommunstyrelse och några ärenden som kommer upp imorgon är kopplade till detaljplaner som diskuteras i eftermiddag. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-12-05.pdf

Bra beslutsprocesser med grundliga tjänsteskrivelser och förarbeten och genomförande av beslut är avgörande för att ”samhällsbygget” ska bli så bra som möjligt, ur demokratisk synvinkel och framförallt ur ett kostnadseffektivt perspektiv med så stor medborgarnytta och medborgarinflytande som möjligt. Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. Det är min vision för Vimmerby!

Om några veckor får vi ta del av arbetsgruppens förslag till vision för Vimmerby. Helen Nilsson tog nämligen initiativ till att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en vision. Det är Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård som ingår i den gruppen. Beslutet angav att det skulle presenteras ett förslag för KS imorgon men det har blivit framflyttat en tid. Min gissning är att vi får ett förslag presenterat efter jul. Det ska bli spännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar