fredag 15 december 2017

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidnings diskussionskväll

Vi var många engagerade Vimmerbybor som samlades för att diskutera ”Vackra Vimmerby” på Komedianten igår kväll.

Sex centerpartister var på plats, Lennart Falk, Rein Solvik, Magnus Danlid, Bengt Johansson , Astrid Johansson och jag. Det tyder på att C i Vimmerby är aktiva och intresserade av att delta i medborgardialogen i Vimmerby. Jag är stolt över att vara en del och en liten pusselbit i det mest närodlade partiet i stan.

Samtalet kom att handla om hur vi gör Vimmerbys infarter och miljöer vackrare och mer tilltalande och framförallt hur vi skapar något bra av Karlbergstomten. Den köptes 2009 av kommunen. 2012 beställdes en detaljplan som skulle möjliggöra en bebyggelse liknande den på Båtsmansbacken.

Sedan dess har det gjorts flera miljöinventeringar och nu är det verkligen på tiden att det blir verkstad för att ordna till bostäder på denna mycket centrala tomt. Beslutet är inte upphävt och jag förväntar mig att planavdelningen börjar arbeta efter beslutet och meddelar när detaljplanen kan bli klar här. På sidan 33 finns beslutet: http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunstyrelsen/KS%20protokoll%202009-2012/2012-02-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Jag delar uppfattning med en insändarskribent som kallar sig ”Bo i Vimmerby”. Han uttrycker att det vore klokt att sälja denna mark till Bo Klok så att de kan bygga ett Bo Klok-kvarter här. Inte minst för att skapa bostäder för sina egna anställda när de nu expanderar.

Att förstöra utsikten på Blåsekulle anser vi i Centerpartiet är olyckligt och vill inte skriva ett markanvisningsavtal med Bo Klok på den platsen. Det vill S i Vimmerby. M är tveksamma om jag förstått samtalen rätt.

Kommunen fick en hel del kritik under kvällen gällande att det är fult vid våra infarter mm. Helen Nilsson och TomasPeterson förklarade att de fokuserat på förskola och bostäder under sin gemensamma mandatperiod. Ännu har vi inte sett någon förskola eller några bostäder. En paviljong i två plan vid Lunden samt FB Bostads exploatering på Stören samt inriktningsbeslut om att bygga på Pistolsmeden är vad som levererats hittills.

Jag föreslog byggnation på Morkullan intill Vimmerby tidning. Det är en av få tomter som redan är detaljplanerade för bostäder i Vimmerby. Om inte tomtägare vill bygga så vore det värdefullt att låta någon annan göra det i detta centrala läge i Vimmerby. Det skulle bli helt fantastiska lägenheter så nära både Källängen, torget och Resecentrum. Effect Reklambyrå intill har bejakat byggnation här så frågan är varför inget byggs på denna centrala tomt.

En annan fråga som är viktig för Vimmerbys framtid är Kyrkans mark och nu har stiftet och kommunen träffat kommunalråden och tjänstemännen ännu en gång utan att komma överens tyvärr. Tålamodet hos C i denna fråga börjar tryta eftersom centergruppen redan i maj gav mig tydliga direktiv. Byt marken så fort det går. Kommunen kommer att behöva den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar