måndag 6 augusti 2018

Centerpartiets KSO-kandidat i Vimmerby

FRAMÅT Vimmerby 

Jag vill förändra och påverka så att Vimmerby utnyttjar hela sin potential. Vimmerby är redan en fantastisk plats att leva och verka på men den kan bli ännu bättre. Därför behövs ett mer lyssnade ledarskap och vi i Centerpartiet vill leda kommunen tillsammans med dig. 

Jag vill att småföretagandet ska utvecklas och regelkrånglet ska minskas. Ett företag som kontaktar kommunen ska få snabb hjälp och ett bra bemötande. 

Jag vill att de äldre i kommunen ska ha det bra och att det finns tillräckligt med platser på trygghetsboenden. En bra hemtjänst är också viktigt för alla som behöver den i vardagen. 

Jag vill att skolan ska utvecklas i hela kommunen. Vi måste satsa på barnen för de är vår framtid. Skolan är mycket viktig att utveckla och digital teknik gör det möjligt att ha experter i klassrummet var du än bor. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och vi behöver också skapa möjligheter för högre utbildning i vår landsbygdskommun.

Jag vill att miljö- och klimatfrågorna ska vara mer framträdande. Vi måste satsa mer på det förnybara. Fler solelpaneler , laddstolpar och elbilar.

Jag vill ha mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden även om det kostar lite mer. 

Vem är jag?

En kvinna på 52 år som är gift med Göran och har tre barn och ett bonusbarn mellan 14 och 30 år och två bonusbarnbarn. Vi bor i utkanten av Vimmerby där jag ägnar mig åt vår trädgård och mina höns på fritiden. Jag tränar och rör på mig i naturen för att stressa ner. Jag arbetar till vardags som naturbrukslärare på Gamlebygymnasiet med ämnena Entreprenörskap, Biologi och Naturkunskap. Göran och jag ordnar sedan åtta år tillbaka Kulturkvällar vid Warmbadhuset i samarbete med Vimmerby Konstförening, Vimarhem, Vuxenskolan och Vimmerby kommun. Kultur berikar livet och skapar möten som leder till affärer. Liksom föreningslivet. 

Sedan 2015 har jag varit oppositionsråd i Vimmerby kommun på deltid. 

Vi möts och utvecklar hela Vimmerby kommun med ansvar, mod och fantasi.  


Ingela Nilsson Nachtweij, din kommunalrådskandidat i Vimmerby 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar