torsdag 9 augusti 2018

Handfast demokratiarbete

Igår kväll hade vi en välbesökt träff där vi som kandiderar till kommunfullmäktige i Vimmerby för Centerpartiet samlades för att plocka i valsedlar i vår folder till ett hushållsutskick. Vi hade en kväll som präglades av arbetsglädje, gemenskap, skratt och även äkta politiska samtal om hur vi ska driva vår valkampanj. Vilka utspel vi ska göra och hur vi ska agera nu när det bara är en månad kvar till valet. Det politiska läget i Vimmerby diskuterades också.

En hel del väljare föredrar att ta med sig valsedlarna själva till vallokalen. Därför är det viktigt att distribuera valsedlarna till alla 7700 hushåll i kommunen. Ett bekymmer med det är att postnummer inte alltid tillhör kommunen. I Lönneberga, Östantorp och Pelarne/Rumskulla gränstrakter finns postadresser som tillhör våra grannkommuner så de kommuninnevånarna får inte massutskick med posten. Jag menar att detta borde snarast förändras för det blir ett problem då kommunen vill skicka samhällsinformation tilla lila Vimmerbybor. Cirka 300 hushåll får då inte dessa försändelser eftersom de har ett postnummer som tillhör en grannkommun. Nu har vi löst det med att antingen delar vi ut manuellt eller skriver postadresserna själva och betalar fullt porto.

Det är också krångligt att skicka en massförstörelse med POST NORD. Den måste packas på ett särskilt sätt och köras till Nässjö för inlämning eller Alvesta för kommunerna i södra länet. Det finns alltså ingen inlämningscentral i vårt län för POST NORD.

Ska vi kunna använda POST NORD så krävs smidigare sätt att leverera. Informationen är också svår att få tag på kring hur man ska agera som kund. Förra valet så minns jag att vi lämnade in försändelsen i Vimmerby. Visst borde det finnas professionella transporter från kommunernas centralorter till POST NORDs distributionscentraler ? Ingen applåderar uteblivna försämringar men detta måste verkligen åtgärdas av POST NORD. Ett brev på posten kommer inte att försvinna helt även om mängden brev minskar för varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar