fredag 10 augusti 2018

Vattenstrategiarbete behövs på alla plan

Mitt fokus framåt är vattenstrategiarbete där vi måste arbeta fram en plan för hur vi i framtiden ska värna vattnet och hushålla med det rena friska vatten vi har, rena det som är nedsmutsat och framförallt utgå ifrån att Östersjön inte kan vara en kloak där mycket hamnar som inte borde vara där. Mikroplaster ska minimeras och näringsämnen som gör bättre nytta till odling mm. Ska behållas på fastlandet och inte tillåtas att rinna ut i Östersjön med algblomning som konsekvens. 

Anders Åkesson beskrev igår på alliansens pressträff intill Emån att Danmark anställt 25 vattenstrateger för att att arbeta med vattnet. Det borde Sverige också göra utifrån ett hållbarhets- och klimatanpassningsperspektiv. Vattenstrategerna ska arbeta tillsammans med exempelvis Emåförbundet och andra liknande organisationenr som samarbetar och undviker intressekonflikter kring vattenanvändingen i samhället. Livsmedelsproduktion, industri , rekreation, natur och sportfiske måste kunna samarbeta kring länets vattendrag, innanhav och sjöar. 

Extremväder som leder till torka och översvämningar kan hanteras bättre med god planering och nyanläggningar av våtmarker och dammar. Vattenhushållningsprojekt kommer att behövas ännu mer i framtiden. 

Den 15 augusti kommer Magnus Ek till Långtarmens våtmark för att vi ska belysa just denna fråga. 

Idag deltar jag i en pressträff i Västervik som också kommer att förmedla vad som måste göras nu när torkan och sommarens extremväder måste leda till handling på kort och lång sikt för att undvika alltför negativa konsekvenser av extremvädersituationer. Läs gärna det som skrivs efter dessa pressträffar om hur vi i Centerpartiet vill hantera vattenfrågor framåt.

Östersjömiljarden, den blåa miljardenär ett av våra förslag kring vattenmiljöarbete FRAMÅT. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar